Přepravky s přesnými rozměry

Zejména v Evropě na různých překladištích, nádražích nebo v přístavech se můžete setkat s jednou přepravní pomůckou, kterou je EUROPALETA. Tento druh přepravky je velice rozšířen z několika zásadních důvodů.

 • Jedním z nich je i ten, že jsou vyrobeny přesně podle daných norem.
 • Díky tomu se nemusejí jednotlivé přepravky vracet k původnímu majiteli nebo prodejci, ale mohou putovat dál.
 • Všechny EUROPALETY jsou totiž téměř identické.

Právě z tohoto důvodu je nutné, aby jejich výroba i možná oprava probíhala pouze v certifikovaných dílnách.

vysokozdvižný vozík

Značení je velice důležité

Europaleta musí být přesně označena. A to nejen z výroby, ale také v případě, že prošla rekonstrukcí. Oprava palety je totiž mnohem výhodnější nežli výroba nové. EUROPALETA musí splňovat při výměně několik nutných kritérií.

 1. Její výroba proběhla v licencované dílně.
 2. Musí být označena značkou EUR.
 3. Nesmí scházet žádný konstrukční prvek.
 4. Je také nutné, aby Europaleta nebyla nikterak poškozena.

  • Přepravky napadené plísní, hnilobou nebo jinak trvalé znehodnocené, do výkupu nepatří.
  • Pokud schází některý konstrukční prvek, pak ale není problém vše opravit.

Opravenou EUROPALETU poznáte velice snadno. Na středním špalíku, na obou delších stranách, je instalovaný kulatý hřeb. Nemá žádnou jinou funkci nežli informovat právě o tom, že paleta prošla opravou.

malé palety

Rozměry určily vagóny

Rozměry europalety se normovaly podle rozměrů železničních vagónů. Díky tomu se doprava stala ekonomicky výhodnější. Podle těchto rozměrů se dále upravovaly i ostatní dopravní prostředky.

 • Tyto přepravní pomůcky mají (kromě svých přesně daných rozměrů) i další výhody.
 • Díky tomu, že se dají snadno stohovat, uspoří se mnoho prostoru i ve skladovacích halách.

  • Nosnost jedné palety je 1500 kilogramů.
  • Je tedy dovoleno stohovat na sebe pouze tři palety.